Güncelleme Tarihi: 27.04.2010

1. Taraflar

İşbu sözleşme, Reklam Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.(Reklam Ltd.) ile www.reklam.com.tr (Site) sitesinden kredi kartı bilgisini vermek, bankadan Reklam Ltd.'nın hesabına havale yapmak, PayPal ile ödeme yapmak veya promosyonel alışveriş yapmak suretiyle 'Site' hizmetlerinden faydalanan müşteri (Alıcı) arasında 'Alıcı' nın www.reklam.com.tr sitesinde işlem yapması anında veya işlem yapmak için 'Reklam Ltd.' ye ödeme yapması anında karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

'Alıcı', www. reklam.com.tr sitesinde işlem yaptığında, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder.

2. Tanımlar

Alıcı: www. reklam.com.tr adresinde 'Reklam Ltd.' tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kredi kartı bilgisini vererek, havale yaparak, PayPal ile ödeyerek veya promosyon ile satın alan 'müşteri'.

Reklam Ltd.: www. reklam.com.tr adresinde 'Alıcı'lara yönelik olarak hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden 'kuruluş'.

Site: Reklam Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti. sahipliğindeki elektronik ticaretin yapıldığı ve mal ve/veya hizmetlerin alınıp, satıldığı ve raporlandığı www.reklam.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Bidding: Dizin kaydı gerçekleşmiş bir “alıcı” için, kaydının diğer kayıtlardan daha üst sırada yer alması adına ödenen bedeldir.

SiteHizmetleri (Kısaca 'Hizmet'): 'Site' içerisinde 'Reklam Ltd.' tarafından kullanıma sunulan ve 'Alıcı' tarafından satın alınan değerlerdir. 'Reklam Ltd.', 'Site' içerisinde ortaya konulan 'hizmet'lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. 'Reklam Ltd.' tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili 'Alıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar 'Reklam Ltd.' tarafından 'Site'nin yardım sayfasından 'Alıcı'lara duyurulur.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, 'Site'de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı 'Alıcı' ve 'Reklam Ltd.' arasındaki site üzerinden yapılan alışveriş işlemidir. 'Alıcı', işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, 'Site' içinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin 'Reklam Ltd.' tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. 'Alıcı' bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. 'Hizmet' Kullanımı Şartları

'Alıcı'lar sitedeki “Reklam Dizin”inde kendileriyle ilgili kategoriye kayıt yaptıktan sonra ödemelerini gerçekleştirmek suretiyle dizinde yayınlanırlar. Başvurusu yapılan site içeriği yasal olmayan, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı davranışta bulunan ve içerik barındıran, etik olmayan, müstehcen, ahlaki olmayan içerik barındıran, web sitelerinin kayıtları Reklam Ltd. tarafından red edillir ve bununla beraber Reklam Ltd. www.reklam.com.tr site politikalarına uygun bulmadığı web siteleri red etme ve eğer dizinde kayıtlı ise dizinden silme hakkını saklı tutar. Reklam Ltd. dizin kayıt ve dizinde üst sıralara yükselmek için işleyişi sitenin “Yardım Merkezi” sayfasında ilan eder ve burayı güncel tutar.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. 'Alıcı''nın Hak ve Yükümlülükleri

a) 'Alıcı', 'Site'nin hizmetlerinden faydalanırken ve 'Site'deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, 'Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, sitede ve bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) 'Alıcı', 'Reklam Ltd.' nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde 'Alıcı''lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple 'Reklam Ltd.' den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) 'Alıcı'lar 'Site' dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. 'Reklam Ltd.', 'Alıcı'lar tarafından kendisine iletilen veya 'Site' üzerinden kendileri tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

d) 'Alıcı'lar, 'Reklam Ltd.'nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

e) 'Reklam Ltd.'nin sunduğu hizmetlerden yararlanan 'Alıcı'lar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla 'Site' üzerinde işlem yapabilirler. 'Alıcı'ların, 'Site' dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her 'Alıcı', 'Reklam Ltd.' ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki 'Site' dahilinde bulunan hizmetleri, resimleri, metinleri, dosyaları, veritabanları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla 'Reklam Ltd.' ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 'Alıcı'ların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri 'Site' üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı 'Reklam Ltd.' doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

f) 'Alıcı'lar dizin kayıt için veya dizindeki sıralarını yükseltmek için 'Kredi' satın almak zorundadırlar. 'Alıcı', 'Kredi' satın alma işlemini güvenli ödeme sayfasını kullanarak kredi kartı ile veya PayPal ile gerçekleştirebileceği gibi havale yolu ile de gerçekleştirebilir. Havale ile yapılan 'Kredi' alımlarında 'Alıcı' ödeme yaptığını 'Reklam Ltd.'ya bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

g) Dizine eklenmiş olan kayıtlar için sıralama ilk gelen prensibine göre yapılır ve üst sırada gösterim için diğer kriter daha fazla ödeme (bidding) yapılmasıdır. Kayıtlar için bidding işlemi kayıt sahibi tarafından yapılabileceği gibi 3. Şahıslar tarafından da yapılabilir.

h) 'Alıcı' ve 'Reklam Ltd.' arasındaki alım-satım işlemi, 'Alıcı'nın dizine kayıt için başvuru formunu doldurması ve ödemesini takiben dizinde yayınlanmasıyla gerçekleşir. Dizindeki, bidding işlemi için de ödeme sonrası sistem otomatik olarak işlem yapar ve alışveriş tamamlanır.

k) 'Alıcı', dizin kayıt aşamasında kullandığı e-mail adresine ve belirttiği GSM numarasına gelen tüm bildirimleri almış ve kabul etmiş sayılacağını kabul ve beyan eder.

5.2. 'Reklam Ltd.'nin Hak ve Yükümlülükleri

a) 'Reklam Ltd.', 'Site'de satıma arz edilen mal ve/veya hizmetlerin 'Site'de ve/veya bu sözleşmede ifade edilen koşullara uygun bulunmasını/gerçekleşmesini ayıptan ari olarak sağlayacaktır.

b) 'Reklam Ltd.', 'Site' üzerinden 'Reklam Ltd.'nin kendi kontrolünde olmayan, sağlayıcılara ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere bilgi vermek, tanıtım yapmak amacıyla link verebilir. Bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında 'Reklam Ltd.'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) 'Reklam Ltd.', 'Site'de yer alan 'Alıcı' bilgilerini , 'Alıcı' güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) 'Alıcı'lar ve 'Reklam Ltd. hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Bu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz

e) 'Reklam Ltd.', 'Site'de sunulan mal ve/veya hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. 'Reklam Ltd.', bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

6. Hizmetler

'Reklam Ltd.'; 'Site'de 'Alıcı'ların beğenisine sunduğu 'hizmetler'i (özellik ve fiyatlar) 'Site' içeriğinde açıkça belirleyecek ve belirlediği şartlarda ve bu sözleşme çerçevesinde sağlayacaktır.

7. Ücretlendirme

'Site'de aksi belirtilmediği takdirde, 'Site'deki mal ve/veya hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) ve KDV dahil olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

8. Gizlilik Politikası

'Reklam Ltd.', 'Site'de ' 'Alıcı'lara ait gizli bilgileri işbu sözleşmenin 5.1.b maddesinde belirtilen durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmayacaktır. Kullanıcı profili oluşturmak amacıyla sadece 'Reklam Ltd.' tarafından kullanılacaktır. Gizlilik Politikası sitede tüm ziyaretçilerin erişimine açık olarak sunulur.

9. Diğer Hükümler

9.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) 'Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ('Reklam Ltd.'nin telif haklarına tabi çalışmalar) 'Reklam Ltd.'ye aittir. 'Alıcı'lar, 'Site' hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, çoğaltamaz, sergileyemez veya başkasının 'Site'nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez aksi takdirde 'Reklam Ltd.'nin uğrayacağı tüm zararı mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

b) 'Reklam Ltd.'nin; 'site' vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

9.2. Sözleşme Değişiklikleri

'Reklam Ltd.', tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi 'Site'de önel bir süre kullanarak (bir hafta) ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikten bir hafta sonra geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, 'Alıcı' ların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9.3. Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, 'Reklam Ltd.' işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, 'Reklam Ltd.' için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için 'Reklam Ltd.'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. 'Mücbir sebep' terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve 'Reklam Ltd.'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme 'Alıcı'nın 'Site'den üyeliğini iptal ettiğini bildirene kadar yürürlükte kalacaktır. 'Reklam Ltd.', 'Alıcı'ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.