hızlı erişim tepe hızlı erişim alt
iç sayfa başlangıç

Reklam Yazıları<
29
Reklam Analizleri Nedir?
Reklam Analizleri Nedir?06.07.2010
Diğer adı, reklam için toplum analizi de denilmektedir. Reklam analizi, firmaların reklama ihtiyaç duymaları halinde, reklam kararını verdikleri ve reklam ajansıyla anlaşma sağlandığı andan itibaren başlatılan bir araştırma sürecidir. Firma reklama ka...
Reklam Ajansı Neler Yapar?
Reklam Ajansı Neler Yapar?05.07.2010
Reklam ajansı, firmaların markalarını, ürün ve hizmetlerinin özelliklerini, reklam tasarımlarıyla, geniş halk kitlelerine anlatan kuruluştur. Tüketicilerin davranışlarını, ürün ve hizmete veya markaya doğru yönlendirmek için, onlara ilişkin bütün özel...
Reklam Dizaynları
Reklam Dizaynları04.07.2010
Reklam verilerinin dizayn edilmesi, yani firmalara ilişkin, markaları, ürünleri, hizmetleriyle ilgili, özelliklerin, bilgilerin, iletişim adreslerinin, fotoğraf veya imaj, resim, çizim, karakter v.s.'lerin insanların baktıklarında bir bütün olarak gör...
Hareketli Reklamlar
Hareketli Reklamlar03.07.2010
Reklamda hareketlilik pek çok mecrada yapılabilmektedir. Açık hava reklam araçlarında, televizyon reklamlarında, sinema reklamlarında, internet ortamına uygun reklamlarda, çeşitli şekillerde tasarlanıp uygulanmaktadır. Açık hava reklam araçlarında bil...
Reklamlar
Reklamlar02.07.2010
Firmaların, markalarını, ürün ve hizmet özelliklerini anlattığı, firmalar ile tüketiciler arasında kurulan iletişim köprüsüdür. Her iki taraf ta reklamlar sayesinde birbirleriyle konuşur, birbirlerine ne istediklerini, neleri sevdiklerini neyi amaçlad...
Reklamın Faydalı Yönleri
Reklamın Faydalı Yönleri02.07.2010
Reklam temelde iki yönde fayda sağlar, bunlardan birincisi, firmalara sağladığı faydalardır. İkinci yönü ise, reklamın topluma olan faydalarıdır. Birinci yönde yani reklamın firmalara olan faydalarında; firmaların pazarda rekabet edebilmesini sağlayan...
Reklamların Biçimleri
Reklamların Biçimleri01.07.2010
Günümüzde birbirinden farklı, çok fazla sayıda, belki yüzü geçkin sayıda, reklam biçimi bulunmaktadır. Hem geleneksel reklam biçimleri hem de teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni reklam biçimleri, son zamanlarda, bir insan gününün her saatinde,...
Reklam Ajanslarının Faaliyetleri
Reklam Ajanslarının Faaliyetleri01.07.2010
Reklam ajansları, reklam sektörünün kuruluşlarının en önemli olanıdır. Reklam sektöründe, reklam tasarımlarını yapan, yayınlanmasını veya uygulanmasını sağlayan, firma, kurum ve kuruluşlar ile geniş halk kitleleri arasında kurulan, iletişim köprüsünde...
Pazarlama Konusunda Kısa Bir Analiz
Pazarlama Konusunda Kısa Bir Analiz01.07.2010
Pazarlama, müşterilerin ihtiyaçlarının analiz edilmesiyle tespit edilen, ihtiyaç ve isteklerin, firmaların ürettikleri ürün ve hizmetlerle karşılanması olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir tanımla; kişilerin veya kuruluşların, örgütlerin, hedefleri...
Reklam Nedir Nasıl Yapılır?
Reklam Nedir Nasıl Yapılır?30.06.2010
Reklam, firmaların ürün ve hizmet özelliklerinin, geniş halk kitlelerini etkileyebilecek, davranışlarını istenilen yönde değiştirmelerini sağlayabilecek şekilde tasarlanması ve sunulmasıdır. Firmalar reklam tasarımlarını, reklam ajanslarına yaptırmakt...
Reklamlar İle İlgili  Eleştiriler
Reklamlar İle İlgili Eleştiriler30.06.2010
Günümüzde birbirinden farklı reklam tasarımları yapılmakta ve hedef kitlelere sunulmaktadır. Bilindiği gibi reklam, insanların pek çok yönünü kullanarak onları etki altına almaya çalışmakta ve davranışlarını değiştirmeye çalışmaktadır. İnsanların psik...
Reklam ve Reklamcılık Sektörü
Reklam ve Reklamcılık Sektörü30.06.2010
Günümüzde ekonomik sistem geliştikçe ve bu sistemin içindeki firmalar çoğaldıkça, birbirine benzer ürün ve hizmetler de aynı oranda, hatta çok daha fazla artmıştır. Bütün firmalar, şu ya da o reklam mecrasını kullanarak, bütün bu ürün ve hizmetlerin r...


<
29
iç sayfa bitişi
neden reklam.com.tr?