hızlı erişim tepe hızlı erişim alt
iç sayfa başlangıç

Reklam Yazıları1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 >
Reklam Mesajının Stratejisi
Reklam Mesajının Stratejisi10.08.2010
Reklam kampanyaları, reklam mesajlarının etkili olabilmeleri ve tüketicileri yönlendirebilmeleri amacıyla, pek çok unsuru içine eklemektedir. Kimi mizahı, kimi erotizmi, kimisi de sevilen oyunlardan birini kullanarak v.b. vermek istedikleri mesajları ...
Reklam İle Verilmesi İstenen Mesajlar
Reklam İle Verilmesi İstenen Mesajlar10.08.2010
Reklam kampanyaları, firmaların ürün ve hizmet özelliklerinin tüketicilere beğendirilmesi, kullanmalarının sağlanması, satın alınması, ürün ve hizmetleri hatırlamaları, markaları sevmeleri ve bağımlı olmaları v.b. pek çok amaçla yapılmaktadır. Diğer b...
Reklam ve Pazar Üzerindeki Etkileri
Reklam ve Pazar Üzerindeki Etkileri09.08.2010
Firmalar, pazara girdiklerinde belirli amaçlar taşırlar. Firmaların bu amaçları genellikle pazar içindeki durumu ve Pazar ilerleyişiyle ilgili yani firmanın, Pazarda var olma ve payını büyütmek istemesiyle ilgili olarak oluşmaktadır. Buna göre firmala...
Doğru Bilgiler İle Reklamın İletişim Gücünü Arttırmak
Doğru Bilgiler İle Reklamın İletişim Gücünü Arttırmak09.08.2010
Reklam, işletmelerin piyasaya sundukları veya sunacakları ürün ve hizmetlerle ilgili özelliklerin, tüketiciler tarafından tercih edilmesini, satın alınmasını sağlamak için, insanı etkileyici unsurların kullanılmasıyla yapılan, görsel-işitse-algısal ta...
Reklam Neler Kazandırır?
Reklam Neler Kazandırır?07.08.2010
İşletmelerin reklam yapmaları, belirli koşullara bağlı olarak, oldukça önemli kazanımlar sağlamaktadır. Uygun koşullarda yapılan reklam, işletmenin satış miktarlarını arttırır. Tüketicilerin sıkça kullandığı ürün ve hizmet reklamlarında görülen satış ...
İşletmelerde Reklamın Önemi
İşletmelerde Reklamın Önemi07.08.2010
Günümüzde, birinin aynı veya birbirinden çok farklı ürün ve hizmetlerin, ihtiyaçtan çok fazla artmış olmasıyla birlikte, eski ürün ve hizmetler de geliştirilerek yeniden pazara sürülmüş durumdadır. Bunlar, reklamın önemini ortaya çıkaran nedenlerden s...
Bilinçaltı Reklamcılık
Bilinçaltı Reklamcılık06.08.2010
Bu reklam türü, son zamanlarda daha fazla konuşulmaya başlanan, reklamın önemli türlerinden biridir. Bilinçaltı reklamcılık, filmlerde, dizilerde veya çeşitli programlarda çok kısa süre içerisinde, izleyicilerin farkına varmadıkları, ancak bilinçaltı...
Reklam Anlayışında Değişimler
Reklam Anlayışında Değişimler06.08.2010
Reklam anlayışı, geçmişten günümüzde aynı şekilde veya tek bir doğru üzerinden gelişerek bugünkü duruma gelmemiştir. Her dönem, kendine özgü reklam anlayışına sahip olmuştur. Reklam anlayışı, dört dönem için, dört anlayışa sahip olarak görülmektedir. ...
Müşteri Nasıl Çekilir
Müşteri Nasıl Çekilir05.08.2010
Hem pazarlamanın hem de reklamın amacı, müşteri çekmek veya tüketicinin ilgilenmesini sağlamaktır. Bu ise, geçmiş yıllardan günümüze kadar gelen tartışma konularından bir tanesidir. Bu konunun, her zaman güncel olmasının tek nedeni de, ekonomik sektör...
Kurumsal Reklamcılık
Kurumsal Reklamcılık05.08.2010
Kurumsal reklamcılık, kuruluşların kendileri hakkında topluma bilgi verdikleri, saygınlık duyuruları, yönetim kutlamaları, kuruluşun sponsorlukları, yardımları, ödülleri, teşekkürleri, duyarlılıkları, kuruluşun çevrecilik konusundaki düşünceleri, işsi...
Reklam Veren ve Amaç Açısından Reklamlar
Reklam Veren ve Amaç Açısından Reklamlar04.08.2010
Pazarlarda birbirinden farklı yapısı ve faaliyetleri olan, genel anlamda üç çeşit firma tipi bulunmaktadır. Bunlar, üretici firmalar, aracı firmalar ve hizmet işletmesi türünde olanlardır. Reklam verenler açısından reklamlar da bu ayrımlara tabi olma...
Reklamların Satış Amacı
Reklamların Satış Amacı04.08.2010
Bilindiği gibi reklam, tüketicilerin satın alma kararlarını etkilemekte ve diğer tutundurma faaliyetlerine destek vermektedir. Reklam, tüketicilerin satın alma kararını vermelerini iki şekilde etkilemektedir. Kısa süreli veya uzun süreli, sürekli satı...
Reklam Planlaması
Reklam Planlaması04.08.2010
Firma, kurum, kuruluşların reklam planlaması yaparken, dikkat etmeleri gereken hususlar oldukça önemlidir. Öncelikle reklam planlaması, pazarlamanın planlamalarına oldukça benzerdir. Pazarlama planlarında tutundurma faaliyetleri bulunmaktadır, bu aynı...
Pazarlama Modeli Aida Nedir?
Pazarlama Modeli Aida Nedir?03.08.2010
Tüketici davranışlarının doğrusal modelleri üzerine yoğunlaşan pazarlama dünyası ve reklamcılar AIDA modelini de kapsam içine almışlardır. Bu modele göre, tüketicilerin davranışları tek bir aşama ile etki altına alınamaz. Bunun için birden fazla aşama...
Reklamcılık Tarihinde İlk Fikirler
Reklamcılık Tarihinde İlk Fikirler03.08.2010
1940 ile 1950 yılları, televizyonun toplumların yaşamına girdiği yıllardır. Aynı zamanda, tam bu dönemde, Bill Bernbach, Leo Burnett, David Ogilvy gibi reklamcıların ortaya çıktığı dönemlerdir. Bu dönemde Rosser Reeves, bir reklam tasarımının, benzer ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 >
iç sayfa bitişi
neden reklam.com.tr?