hızlı erişim tepe hızlı erişim alt
iç sayfa başlangıç

Reklam Yazıları1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 >
Alkollü İçki Şirketleri İçin Reklam Vermek Zorlaşıyor
Alkollü İçki Şirketleri İçin Reklam Vermek Zorlaşıyor19.03.2011
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) tarafından yayınlanan yönetmelikte içki firmaları ile ilgili pek çok düzenleme var. Yönetmelikle, içki firmalarına gazetelerin arka sayfalarına reklam vermek de yasaklandı. TAPDK Başkanı Mehmet Küçük ge...
Mobil Cihazların Pazarlama Çalışmalarında Önemi Artıyor
Mobil Cihazların Pazarlama Çalışmalarında Önemi Artıyor15.03.2011
Teknoloji her geçen gün hayatımıza daha fazla etki ediyor ve pazar gerek hacim, gerekse de ürün çeşitliliği bakımından sürekli olarak büyüyor. Özellikle taşınabilir cihazlar pazarlama çalışmaları içinde reklam vermek açısından önemli bir mecra olarak ...
Reklam Dipnot ve Altyazılarına Yaptırımlar Yolda
Reklam Dipnot ve Altyazılarına Yaptırımlar Yolda12.03.2011
Sanayi Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğ uyarınca, reklam vermek isteyen firmaların çalışmalarında kişilerin ekonomik fayda ve satın alma kararlarına etki edecek bilgiler dip not ya da alt yazı şeklinde yayınlanamayacak. Sanayi Bakanı Nihat ...
Reklam Sektörünün Günümüz Ekonomilerindeki Yeri
Reklam Sektörünün Günümüz Ekonomilerindeki Yeri 11.03.2011
Reklam vermek temelinde mal – hizmetlerin satışını artırmak hedefi taşıyan faaliyetlerdendir. Mal – hizmetlerin satışlarının artması da başlı başına ekonomik döngüye katkıda bulunur. Piyasada mevcut ürünler arasında var olan rekabet de bu çalışmaların...
Sosyal Medya Evrimi Nereye Gidiyor
Sosyal Medya Evrimi Nereye Gidiyor07.03.2011
Sosyal Medya diğerlerine bakıldığında en hızlı evrimleşen medya türü. İçerikler değişiyor, uygulamalar gelişiyor ve dijital uygulamalar her gün daha fazla kişiselleşiyor. Firmalar özellikle de büyük bütçelere sahip değillerse birçok medyada geniş çapl...
İletişimin Ve Reklamın Tarzı Değişiyor
İletişimin Ve Reklamın Tarzı Değişiyor06.03.2011
Pazarlama süreci, bir ürünün tasarımından sunumuna, satılacağı noktalardan nasıl konumlandırılacağına kadar birçok farklı süreci içerir. Bu süreçlerin içerisinde en önemlisi ise farklı mecralara reklam vermektir. Bu tüketicilere yani hedef kitleye gör...
Reklam Vermek
Reklam Vermek02.03.2011
Küçük ya da büyük bütün firmalar pazarlama stratejileri içinde satışlarını, bilinirliklerini arttırmak için çeşitli mecralara reklam vermek zorundadırlar. Bu günümüzün rekabet koşullarında bir gereklilik değil neredeyse bir zorunluluk haline geldi. Bu...
Reklam Ajansı‘nın Uzmanlığı Değerlidir
Reklam Ajansı‘nın Uzmanlığı Değerlidir02.03.2011
Bazen neye daha fazla ihtiyacı olduğuna karar vermek sadece kişiler için değil, şirketler için de zordur. Bu zorluk en çok bütçeden belirli bir pay ayrılarak yapılacak olan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kendini gösterir. Reklam ajansları arasın...
Reklam Ajanslarının Ekonomik Sistemdeki Rolü
Reklam Ajanslarının Ekonomik Sistemdeki Rolü01.03.2011
Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler içinde bir reklam ajansı oldukça önemli bir işleve sahiptir çünkü yapılan iş bu ekonomilerin içinde oldukça geniş bir paya sahiptir ve rekabet koşulları ağırdır. Nedeni gayet açık, ekonomik sistemin içinde büyüme...
Reklam Ajanslarının Yaratıcılıklarını Konuşturma Zamanı: Sosyal Medya
Reklam Ajanslarının Yaratıcılıklarını Konuşturma Zamanı: Sosyal Medya28.02.2011
Reklam ajansının müşterisi için hazırladığı uçuk ve kaçık fikirlerin her zaman kullanılabilir olmadığı geleneksel medyanın aksine, bu yeni medya çoğumuz için farklı deneyimler içeren bir alan. Dünyanın her yerinden farklı insanlar her gün bilgisayarla...
Reklam Ajansı Kendini Nasıl Pazarlar?
Reklam Ajansı Kendini Nasıl Pazarlar?26.02.2011
Biraz çelişkili bir ifade gibi görünebilir. Pazarlama faaliyetleri içinde kısmen ya da tamamen yer alabilen bir oluşumun da pazarlanması mümkün müdür? Bir reklam ajansının asıl işi reklamı anlamaktır ve bu pazarlamadan anlamak gereğini de içerir. Fark...
İşletmelere Sosyal Medyayı Kullanmak İçin 10 İpucu
İşletmelere Sosyal Medyayı Kullanmak İçin 10 İpucu26.02.2011
İşletmeler için, müşteriler ile iyi ilişkiler kurabilmek önemlidir. Burada amaç satışı ve müşteri memnuniyetini arttırabilmektir. Günümüzde müşteriler ile ilişki kurabilmenin en kolay yollarından biri sosyal medyayı kullanmaktır. Sosyal medyayı etkin ...
Reklam Ajanslarının Yeni medya Anlayışı İçinde Karşılaştıkları Sorunlar
Reklam Ajanslarının Yeni medya Anlayışı İçinde Karşılaştıkları Sorunlar24.02.2011
Pazarlama profesyonellerinin çoğu sosyal medya başta olmak üzere yeni iletişim anlayışına hakimler. Bunların önemli bir çoğunluğu bu medyaları inceliyor ve çalışmalarının içerisine hızlı bir şekilde entegre edebiliyorlar. Bu noktada pazarlamanın kilit...
Hem Oscar Kazanmak Hem de Reklam Yıldızı Olmak
Hem Oscar Kazanmak Hem de Reklam Yıldızı Olmak24.02.2011
Aktörlerin oynadığı reklamların umutsuz ya da niteliksiz olacağına dair kalıcı bir algı var. Aslında ikisi de mutlaka doğrudur diye bir şey yok. 1970'den bu yana akademi ödüllerini kazananların hepsine baktığımızda, bunların salt çoğunluğunun kariyer...
Değişen Medya Anlayışı Reklam Ajanslarını Etkileyip, Değiştirebilir mi?
Değişen Medya Anlayışı Reklam Ajanslarını Etkileyip, Değiştirebilir mi? 22.02.2011
Geçtiğimiz günlerde pek çok haber akışı içerisinde ünlü pop şarkıcısı Bengü'nün sosyal medya iletişimini yürütmek üzere bir uzmanla çalışmaya başladığı haberi yer aldı. Şarkıcı yoğun çalışma temposu içerisinde güncelleme fırsatı bulamadığı Twitter say...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 >
iç sayfa bitişi
neden reklam.com.tr?