hızlı erişim tepe hızlı erişim alt
iç sayfa başlangıç

Reklam Yazıları1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >
Radyo Reklamlarında Hedef Kitle Kadar Genel Dinleyici Kitlesi de Önem Taşıyor
Radyo Reklamlarında Hedef Kitle Kadar Genel Dinleyici Kitlesi de Önem Taşıyor15.08.2011
Radyo yayınlarının kamusal yayıncılık anlayışından çıkmasıyla ve yayıncılığın görece kolaylaşmasıyla birlikte ulusal, bölgesel ya da yerel pek çok radyo yayın hayatının içinde yerini aldı. Radyolar hangi ölçekte yayın yaparsalar yapsınlar, her binin b...
Ticari Araç Reklamlarına Yeni Düzenlemeler Geldi
Ticari Araç Reklamlarına Yeni Düzenlemeler Geldi09.08.2011
Resmi Gazetede yayınlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik ile ticari araç reklamlarına yeni kurallar getirdi. 1998 yılında çıkarılan yönetmeliği yürürlükten kaldırılan yeni yönetmelik, ticari araç reklamlarına ilişkin usul v...
Doğru Reklam Mecrası Marka Tüketici İlişkisini Güçlendirir
Doğru Reklam Mecrası Marka Tüketici İlişkisini Güçlendirir09.08.2011
Reklam ajansları markalara yönelik olarak uygulayacakları stratejiyi belirlerken çeşitli taktikler, kullanılacak olan teknikler üretir ve birbiriyle bürün halinde olacak şekilde, tüketicileri bunlarla kuşatır. Oluşturulan kampanyalar, yürütülen faaliy...
Televizyonlara Yeni Yayın Standartları Yolda
Televizyonlara Yeni Yayın Standartları Yolda07.08.2011
RTÜK başkanlığın ikinci kez seçilen Prof. Dr. Davut Dursun, önümüzdeki döneme yönelik olarak gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı ve reklamlar başta olmak üzere, birçok yeni yayın standardının uygulamaya konulacağ...
Reklam Ve Pazarlama Anlayışı Birbirine Paralel İlerliyor
Reklam Ve Pazarlama Anlayışı Birbirine Paralel İlerliyor01.08.2011
Alıcı ile satıcının doğrudan pazarlarda karşılaştığı dönemler oldukça geride kaldı. Satıcının birebir kendi malının reklamını yaptığı dönemler de artık oldukça gerilerde. Günümüzde hemen her üretici bir reklam ajansı ile iş ortaklığı kurarak ihtiyaç d...
Reklam Ajansının Uzmanlık Değeri Artıyor
Reklam Ajansının Uzmanlık Değeri Artıyor31.07.2011
Herhangi bir firma reklam yapmaya belirlenmiş amaçları doğrultusunda karar verir. Bu amaçları birçok şekilde tanımlamak da mümkündür. Firmalar prestij kazanmak, kurumsal imaj oluşturmak, pekiştirmek ya da değiştirmek, mal ya da hizmet satışlarında art...
Reklam Harcamaları Gelişen Pazarlarla Büyüyor
Reklam Harcamaları Gelişen Pazarlarla Büyüyor27.07.2011
Zenith Optimedia'nın açıkladığı son veriler ortaya koyuyor ki, reklam harcamaları gelişmekte olan pazarlarda hızlı bir büyüme gösteriyor. Verilere göre bu büyüme 2013 yılına kadar devam edecek. Halen dünyanın en büyük 10 reklam pazarı içinde gelişmekt...
Reklamlar Tüketiciler Tarafından Yüksek Dikkat Seviyesinde İzlenmiyor
Reklamlar Tüketiciler Tarafından Yüksek Dikkat Seviyesinde İzlenmiyor24.07.2011
“Bir tüketici olarak, hiç oturup bir reklamı alkışladınız mı?” sorusunun cevabı birçok reklam profesyoneli açısından genellikle olumsuzdur. Rex Briggs ve Greg Stuart tarafından yazılan “Akılda Kalan Nedir?” isimli kitapta yer alan bu cümle bugün birço...
Sektörün Bütünleyici Parçaları: Reklam Ajansları
Sektörün Bütünleyici Parçaları: Reklam Ajansları24.07.2011
Ekonomik yapılar sürekli büyürken, faaliyetler çeşitlenirken, pazarların sınırları giderek ortadan kalkarken, pazarlamanın en önemli öğelerinden birisi olan reklamlar tüketici konumundaki kitleler ile üreticiler arasındaki iletişimde köprü olma görevi...
Doğru Mecra Seçimi Reklamın Etkisini Arttırır
Doğru Mecra Seçimi Reklamın Etkisini Arttırır21.07.2011
Reklamlar verilmek istenen mesajla paralel olarak bir ya da birden fazla mecra kullanırlar. Bu mecralar, televizyon, radyo, sinema, yazılı basın, açıkhava, internet, satış yeri reklam uygulamaları olarak değişiklik gösterebilir. Bir reklam uygulaması ...
Teknoloji Gelişiyor Kitle İletişim Araçları Etkisini Sürdürüyor
Teknoloji Gelişiyor Kitle İletişim Araçları Etkisini Sürdürüyor21.07.2011
Kitle iletişim araçları gün geçtikçe hayatımızın her alanında yer alıyor ve gelişmelerini de birbirlerine entegre olarak sürdürüyor. Günümüzde, gerek yayıncılık gerekse reklam ve pazarlama açısından bundan birkaç yıl önce dahi kolay kolay öngörülemeye...
Ürün Reklamları ile Kurumsal Reklamların Farklılıkları
Ürün Reklamları ile Kurumsal Reklamların Farklılıkları 17.07.2011
Kurumsal reklam tanımı farklı isimlerle tanımlansa da, ürün reklamlarından ayrılan önemli yönleri vardır. Kurumsal reklamların en önemli farklı kısa dönemli bir etkiyi değil, uzun vadeli etkilerin planlanması ve sadece bir ürünün değil bir şirketin bü...
2011 İlk Çeyreğinde Global Reklam Harcamaları Arttı
2011 İlk Çeyreğinde Global Reklam Harcamaları Arttı17.07.2011
Nielsen Global AdView Pulse verileri 2011'in ilk çeyreğinde global reklam harcamalarının yüzde 8.8'lik bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Verilere göre, geleneksel mecralarda en çok artış televizyonda gerçekleşiyor. Bunun yanında Latin Amerika v A...
Reklam Ajansları Firmaların Ticari Etkinliğini Arttırma Misyonu Taşır
Reklam Ajansları Firmaların Ticari Etkinliğini Arttırma Misyonu Taşır11.07.2011
Ekonomik sistemde yer alan bütün firmalar gibi reklam ajanslarının da kuruluş amaçları, iş hedefleri, misyonları vardır. Bir ajansın en önemli görevi, iş ortaklarının ticari alanda daha etkili çalışmalar yapmasına yardımcı olmaktır. Bunu da profesyone...
İletişimin Değişen Biçimi Sürekliliği Zorunlu Kılıyor
İletişimin Değişen Biçimi Sürekliliği Zorunlu Kılıyor08.07.2011
Özünde dört temel hizmeti vermek için çalışan reklam ajansları bağımsız ve ticari işletmelerdir. Genel olarak bir tanım yapılırsa, firmalara yürütecekleri pazarlama ve iletişim faaliyetleri için danışmanlık hizmeti vermek, gerektiğinde reklam ve pazar...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >
iç sayfa bitişi
reklamın tek adresi