hızlı erişim tepe hızlı erişim alt
iç sayfa başlangıç

Reklam Yazıları1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >
Pazarlamanın  4 P si
Pazarlamanın 4 P si11.01.2012
 Price/Fiyat, Place/Yer, Promotion/tutundurma, Product/Ürün. Pazarlama dünyası ve onun uzmanları bu terimleri çok iyi bilirler. Her pazarlamacı bu terimleri farklı yorumlar ve kendince bir yol izler. Pazarlamanın 4 P'si ürünü satar. Çünkü üretiminden ...
Pazarlamada Satış Sonrası Hizmetler
Pazarlamada Satış Sonrası Hizmetler07.01.2012
Pazarlamada satış sonrası hizmetleri en genel anlamıyla müşterinin ürünü satın aldıktan sonra, kullanma aşamasında, üründen memnuniyetinin devamını sağlama olarak tanımlayabiliriz. Ürünün müşteri tarafından amaca uygun, doğru kullanmasını sağlama, arı...
Pazarlama ve Perakende Alanı
Pazarlama ve Perakende Alanı06.01.2012
 Pazarlama alanı genişledikçe sektörün ihtiyaç duyduğu alt dallar ortaya çıkmıştır. Bunlara yönelik eğitim programlarının gittikçe yaygınlaştığı ülkemizde, verilen eğitimlerle, Satış Elamanlığı, Sigortacı, Emlak Komisyonculuğu gibi dallarda uzmanların...
Pazarlama Bilgi Sistemi
Pazarlama Bilgi Sistemi05.01.2012
 Pazarlama bilgi sistemi, firmaların pazarlama kararları kapsamında ihtiyaç duyduğu bilgileri, firmanın içinden veya dışından alınarak kullanılabilir hale getirilmesini sağlayan yöntem olmaktadır. Firmaların kendi içinden elde ettiği bilgiler genellik...
Reklam Sonuçlu Bir Satış Değildir
Reklam Sonuçlu Bir Satış Değildir05.01.2012
Bugünkü pazar ortamında mamullerin ve hizmetlerin kendi kendilerini satmaları çağ dışı bir anlayıştır. İyi ürünlerin kendisini sattırdığı düşüncesi her ne kadar hala savunulsa da bugün geçerliliğini yitirmiştir. Kazançlı ve popüler ürünlerin kıyasıya ...
Pazarlama Araştırması
Pazarlama Araştırması04.01.2012
20. Yüzyılın başlangıcında fayda temeline dayanan üretim ve tüketim kültürü bu yüzyılın ortalarından itibaren değişmeye başladı. Kitleler hem üretime hem de tüketime daha farklı yaklaşmaya başladı. Faydaya ve değere dayanan temelin üzerine özellikli ü...
Bir Pazarlama Stratejisi Olarak Mutluluk
Bir Pazarlama Stratejisi Olarak Mutluluk02.01.2012
Duygusal mutluluk, kültürel mutluluk, maddi mutluluk günümüzde insanların rahatlıkla kanalize oldukları durumlardan birkaç tanesi. Eğer yeni bir marka yaratıyorsanız, bunların temelde olduğu stratejiler oldukça başarılı olabilir. Sonuçta insanların ul...
Star Logosuyla Arz-ı Endam Etti
Star Logosuyla Arz-ı Endam Etti02.01.2012
Doğan grubundan Doğuş grubuna satılan Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı Star, 2012 yılına yeni kadro, yeni logo ve yeni programlarla girdi. 2012'ye saatler kala yeni logosu ekranda görünmeye başlayan Star'ın tanıtım filmi de gece boyunca izleyici...
AvivaSa Reklamlarındaki Mesaj Yanlış mı?
AvivaSa Reklamlarındaki Mesaj Yanlış mı? 29.12.2011
Eğlendiren reklamlarda bazen mesaj yeterince amacına ulaşmaz ya da algılayıcıya direk bir mesaj verilmemişse geri dönüş riske girer. Bu tür reklamlar halkın gözünden kaçsa de reklamcılar tarafından affedilmez, yerden yere vurulur. Son zamanlarda ekran...
Yayıncılıkta Düzenleyici Örgütler
Yayıncılıkta Düzenleyici Örgütler27.12.2011
Yayıncılığın düzenlenme tarihine bakıldığında yavaş işleyen süreçler göze çarpar. Yayıncılığın geçmişi, ağır ilerleyen bir kağnı gibidir. Bu nedenle düzenlemelerin konması, yasal çerçevenin çizilmesi vakit almıştır. Düzenleyiciler, genel olarak ulusal...
Radyo Reklamları
Radyo Reklamları23.12.2011
Kısaca hatırlayalım, reklamın halka ulaştırılmasında tercih edilen kanallara reklam mecraları diyoruz. Bu kanalları başlıca radyo, televizyon, sinema, internet, gazete, dergi olarak kısaca özetleyebiliriz. Bu kanallar çokça çeşitlendirilebilir, örneği...
Reklam Ajansı Belirlemenin İncelikleri
Reklam Ajansı Belirlemenin İncelikleri14.12.2011
Her kuruluşun reklam ajansından beklentisi farklıdır. Çünkü her kuruluşun ihtiyacı olan iletişim ve pazarlama yöntemi değişkenlik gösterir. Bu nedenle tek bir reçete sunmak yanlıştır. Ancak bazı temel noktaları işaret edebiliriz. Reklam vermek isteyen...
İyi Metin Yazma Sanatı Üzerine
İyi Metin Yazma Sanatı Üzerine12.12.2011
Bir reklamda başlık, okuyucunun devamına bakıp bakmayacağına karar verdiği en önemli noktadır. Bu nedenle metin yazarının marifetini göstereceği en önemli unsur başlıktır. İstatistiksel olarak baktığımızda başlığın ana metinden ortalama 5 kat daha faz...
Bir Sırrı Yudumlamak
Bir Sırrı Yudumlamak09.12.2011
Dr. John Pemberton, 1886 yılında ürettiği formülün dünyaca merak edilen bir “sır” haline dönüşeceğini bilseydi sanırım şirketini kimseye satmazdı. O yıllarda üretimde aksama olmaması için sadece birkaç kişinin bilmesi gereken bir bilgiydi. Formül önce...
Reklamda Sosyal Sorumluluğun Sınırları Nedir?
Reklamda Sosyal Sorumluluğun Sınırları Nedir?08.12.2011
Birçok meslekte sosyal sorumluluğun sorgulandığı bir çağda yaşıyoruz. Toplum yararını gözetme, mesleklerin etik kuralları arasında ilk sırada yer alıyor. Bireyler mesleklerini icra ederken toplum için çeşitli faaliyetlerde bulunarak bunun karşılığında...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >
iç sayfa bitişi
reklamın tek adresi